Viet Orient
Dự án Resort Thái Bình Dương
Dự án: Đầu tư kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng Thái Bình Dương - Thái Bình Dương Resort tại Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thái Bình, Công ty TNHH thương mại Tuổi Trẻ đầu tư dựa và các căn cứ sau:

Hệ thống khách sạn
Vui lòng chọn khách sạn Ngày đến Ngày đi Đặt phòng