Viet Orient
Dự án grand Hotel
Đời sống xã hội ngày càng nâng cao, nhu cầu vui chơi giải trí, du lịch và ăn uống không chỉ chú trọng về số lượng mà cả về chất lượng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và khách thập phương đến tham quan, du lịch và nghỉ ngơi đến thành phố Hòa Bình thì hệ thồng các khách sạn kèm nhà hàng, các Nhà hàng chuyên phục vụ ăn uống, các nhà nghỉ cũng phát triển

Hệ thống khách sạn
Vui lòng chọn khách sạn Ngày đến Ngày đi Đặt phòng